The Stanford Prison Experiment (2015)

SPILLEFILM. Tjuefire mannlige studenter velges ut til å påta seg tilfeldig tildelte roller som fanger og fangevoktere i et liksom-fengsel i kjelleren til psykologibygget ved Stanford.

Les mer på imdb.com