Forskningsetisk forum 2015

Her finner du presentasjonene fra årets møte i Forskningsetisk forum, som ble avholdt 18. september på Litteraturhuset i Oslo.

Forumet skal være en møteplass og ressurs for alle som jobber med forskningsetikk på institusjonene. 

I år rettet vi blant annet søkelyset mot institusjonenes ansvar for forskningsetikk. Hvilket ansvar tar institusjonene i dag for å fremme forskningsetikk og for å håndtere forskningsetiske saker? Hva er beste praksis, og hva kan vi lære av hverandre?  

Program

10:00-10:15: Velkommen ved Espen Engh, direktør
Johanne Severinsen innleder om resultater av en kartlegging av arbeid med forskningsetikk på institusjonene - Last ned presentasjon av undersøkelsen


Del I: Forskningsetiske retningslinjer og forskningsetikkloven

10:15-10:45: Forskningsetiske retningslinjer: Fredrik Engelstad, UiO - Last ned Engelstad presentasjon
10:45-11:15: Revisjon av forskningsetikkloven: Kari Bjørke, KD - Last ned Bjørkes presentasjon
11:15-12:00: Diskusjon

Ordstyrer: Vidar Enebakk, De nasjonale forskningsetiske komiteene

12:00: Lunsj

Del II: Institusjonenes ansvar for forskningsetikk

13:00-15:00: Paneldebatt og diskusjon

Ordstyrer: Helene Ingierd, De nasjonale forskningsetiske komiteene - Last ned Ingierds presentasjon

Svein Aage Christoffersen, UiO - Last ned Christoffersens presentasjon
Anne Lise Fimreite, UiB - Last ned Fimreites presentasjon
Terje Kvilhaug, NMBU
May Thorseth, NTNU - Last ned Thorseths presentasjon
Bård Mæland, UiS - Last ned Mælands presentasjon
15:00: Fingermat og forfriskninger