Forsidebilde, Forskningsetikk nr. 3-2015

Forskningsetikk nr. 3, 2015

Hva er egentlig samfunnsansvar?

Feil spørsmål kan gå på livet løs. Ønsker klarere tilbaketrekninger. «Holdt» for data fra Forsvaret. 

Magasinet Forskningsetikk er et fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

I dette nummeret av Forskningsetikk kan du blant annet lese om ulike problemstillinger knyttet til forskningens samfunnsansvar.

Hva innebærer det egentlig at forskere skal være mer samfunnsansvarlige? Hvordan kan befolkningen og ulike samfunnsaktører involveres mer i forskningen? Og hvor går grensene for hva det er greit å forske på?

Du kan også lese om et nytt initiativ fra bloggerne i Retraction Watch, og om Forsvaret som er i ferd med å utarbeide nye retningslinjer for utlevering av data.

- Elin Fugelsnes, ansvarlig redaktør

Forskningsetisk historie blomsterbløffen

På 1940-tallet rapporterte en anerkjent professor i botanikk at han hadde funnet flere planter på øya Rum som ikke tidligere var observert i Storbritannia. Det skulle vise seg at blomstrende fantasi var forklaringen.

Skal knytte REK og NEM tettere sammen

Jeg er tilhenger av den gode samtale og tror tilspissede situasjoner ofte handler om at man har snakket forbi hverandre, sier Øyvind Grønli Olsen.

Kommentar

Hvem avgjør hva jeg skal forske på? Om jeg forsker på noe som min arbeidsgiver eller landets politiske ledelse ikke synes jeg skal forske på – er det da slik at de kan stoppe forskningen min?

Vil ha mer orden i rekkene

Forsvaret er i ferd med å etablere nye retningslinjer for utlevering av data til forskere. I mellomtida har flere forskningsprosjekter blitt satt på vent.

Frykt og håp rundt ny gentekonologi

Det har vorte svært enkelt og billeg å redigere i arvestoff. Faren for at nokon skal lage genmodifiserte born skaper uro, og kan skugge for mogelegheitene, trur fleire forskarar.

Lei av uklare tilbaketrekkinger

«Denne artikkelen har blitt trukket tilbake av forfatterne, på grunn av viktige uregelmessigheter». Bloggerne i Retraction Watch vil ha slutt på slike uklare varsel, som kan bety alt fra kommafeil i tallmaterialet til regelrett forskningsfusk.

Forskerne må lukke opp for folket

Forskere skal ikke lenger få jobbe bak lukkede dører. Nå banker samfunnet på og vil ha dialog og samarbeid. Bakenfor står samfunnsansvar og dytter.

Hva er egentlig samfunnsansvar?

– Det er ingen felles forståelse om hva innholdet eller omfanget av samfunnsansvar er eller burde være. Oppfatningene om innholdet er også ofte motstridende, sier Mark S. Frankel.

Når feil spørsmål går på livet løs

Forskning som ikke stiller de riktige spørsmålene, er ikke bare bortkastet – den kan i verste fall bidra til dødsfall, mener Elisabeth Wager.

Leder: Samfunnsansvar i bevegelse

I april 2009 mister 309 mennesker livet da byen L'Aquila i Italia rammes av et jordskjelv. Hendelsene i etterkant ryster omverdenen minst like kraftig og setter forskernes samfunnsansvar på dagsorden.