– Må verdsette flerspråklighet

Norge er et av de landene som belønner publisering på eget språk. Samtidig er vi blant landene med høyest andel engelskspråklig publisering. – Vi må aktivt verne om flerspråkligheten i forskningen, sier Vidar Røeggen i UHR.

Vidar Røeggen
Vidar Røeggen (Foto: Elin Fugelsnes)
Omslag forskningsetikk nr. 1 2020
2020:1 Magasinet Forskningsetikk Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). ISSN digital utgave: 2387-3094.

(Les også hovedartikkelen: Står på for Æ, Ø og Å)

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er en av initiativtagerne bak Helsinki-initiativet om flerspråklighet i forskning, som ble lansert i 2019. Én av kampsakene er at et språklig mangfold fullt ut bør anerkjennes i faglige vurderinger og i evaluerings- og finansieringssystemer.

– Forskningen kommuniseres primært på internasjonale språk. Vi ser tydelig verdien av dette nå, med koronaviruset og internasjonalt samarbeid om vaksine. Samtidig er det avgjørende at forskere er i stand til å formidle kunnskap om smitte på eget språk til egen befolkning, fastslår Røeggen, som er seniorrådgiver i UHR.

Helsinki-initiativet har tre anbefalinger til beslutningstakere, ledere, forsknings­institusjoner, institusjoner som finansierer forskning, og forskere:

  1. Sørg for å spre forskningsresultater på en slik måte at samfunnet kan dra full nytte av dem.
  2. Vern om nasjonale infrastrukturer for publisering av relevant forskning.
  3. Sørg for å fremme språklig mangfold i forskningsvurderinger, evalueringer og finansieringssystemer.

Røeggen mener Norge er bedre stilt enn mange andre europeiske land.

– Vi har en solid nasjonal tidsskrift­portefølje, velfungerende støtteordninger og robuste nasjonale akademiske forlag. Norge har også et finansieringssystem som støtter opp om et språklig mangfold og ulike publiseringstradisjoner, forteller han.

Norske forskere samarbeider mer internasjonalt enn tidligere, og dette kommer til uttrykk i en betydelig vekst i antall internasjonale publikasjoner.

– Dette er en villet politikk. Samtidig ser vi at omfanget av publisering på norsk er ganske stabilt, sier Røeggen.