Leder: Forskningsetikk i koronaens tid

Denne utgaven av bladet skulle være en grunn til å feire: nytt design, nytt navn og nye spaltister. I stedet er det usikkerhet og frykt som preger både oss som har laget bladet, og dere som leser det.

Omslag forskningsetikk nr. 1 2020
2020:1 Magasinet Forskningsetikk Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). ISSN digital utgave: 2387-3094.
Elin Fugelsnes (Foto: Trond Isaksen)
Elin Fugelsnes, redaktør. Foto: Trond Isaksen

 

12. mars vil for alltid stå som datoen da Norge ble endret, dagen da regjeringen kom med de sterkeste og mest inngripende tiltakene landet har hatt i fredstid. Koronaviruset krever mye av oss alle, men ekstra mye av noen, som helse­arbeidere og myndigheter. Mange forsknings­miljøer kaster seg også rundt for å finne en vaksine, evaluere behandling og bidra med kunnskap om hvordan viruset virker og sprer seg.

I en tid der forskningen haster, og der mange står og tripper på dørstokken og venter på svar, har også forskningsetikken en ekstra viktig rolle. Det kan gjøres unntak for sentrale forskningsetiske krav i visse situasjoner. Men koronakrisen bør absolutt ikke bli en snarvei forbi hverdagens normer og regler. Tvert imot er kanskje behovet ekstra stort for et rammeverk som sikrer at vi kan stole på kunnskapen som kommer ut i andre enden – og som ivaretar forskningsdeltagere på en god måte.

Et pusterom

Før koronaviruset startet sine herjinger, var Forskningsetikk gjennom en «makeover». For det første har barnet fått nytt navn – nå heter det ikke lenger bare Forskningsetikk, men Magasinet Forskningsetikk. Vi tror navneendringen vil gjøre det lettere å skille mellom bladet og det mer generiske forskningsetikk i dagligtale.

I tillegg ønsker vi å tydeliggjøre skillet opp mot De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) for øvrig. I løpet av året kommer FEK til å «flytte» fra etikkom.no til det det enklere domenet forskningsetikk.no. Innhold fra bladet vil finnes også her, men det aller meste av innholdet på denne nettsiden vil FEKs øvrige virksomhet stå bak. Magasinet Forskningsetikk gis ut av FEK, og har som oppgave å skrive om aktuelle forskningsetiske spørsmål. Men redaktøren er underlagt Redaktørplakaten, og har full frihet til å bestemme bladets innhold og vinklinger. Det er et kvalitetsstempel som vi er stolte av og holder høyt.

Vi ønsker at Magasinet Forskningsetikk skal ha faglig tyngde, men samtidig være et pusterom. Derfor har bladet også fått en visuell oppfriskning. Vi vil gi dere farger, fin grafikk og friskhet, i en god kombinasjon med fakta og fag.

Ærlig talt

Det ytre er selvsagt ikke alt, så vi har også noe nytt på innsiden: I spalten Ærlig talt vil dere møte fire faste spaltister som sammen representerer ulike aktører og perspektiver i forsknings­samfunnet. I spalten Mitt dilemma vil nye personer i hvert nummer fortelle om forskningsetiske dilemma de har stått i, og hvordan disse ble løst.

Vi håper dere setter pris på endringene, og tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill. Vi ønsker også alle et best mulig hverdagsliv i den utfordrende tida vi er inne i. Ta vare på dere selv og på hverandre!