Aktuelt

Korte nyheter fra hele verden: Oppretter nytt nivå for tvilsomme tidsskrifter. Dyr skal erstattes med egg. Innvandrings- og kjønnsforskere særlig utsatt for ubehagelige kommentarer.

Omslag forskningsetikk nr. 2 2021
2021:2 Magasinet Forskningsetikk Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). ISSN digital utgave: 2387-3094.

Oppretter nivå X for tvilsomme tidsskrifter 

Det nasjonale publiseringsutvalget har innført et nytt nivå i klassifiseringen av tidsskrifter som gir uttelling i finansieringssystemet. Nivå X vil fungere som et slags gråsonenivå for tvilsomme tidsskrifter der utvalget er usikre på kvaliteten.  

Da utvalget presenterte den nye kategorien i begynnelsen av september, var 13 tidsskrifter plassert der. 

En gjennomgang Khrono har gjort, viser at norske forskere har publisert i flere av disse tidsskriftene de siste årene. 

Publiseringsutvalget ser for seg at nye tidsskrifter skal komme til og gamle tas ut fra nivå X etter hvert som de er avklart. 

 

Vil erstatte dyr med egg 

Dyreforsøk er ofte nødvendig når medisiner skal utvikles. Det skal blant annet hindre at forsøkspersoner bli utsatt for mer risiko enn nødvendig. Slike forsøk er likevel omstridt, og mange prøver å finne alternative metoder. Ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo tester forskere om befrukta egg fra høner, altså uferdige kyllingfoster, kan være et slikt alternativ.  

De har gjennomført forsøk med to ulike medisiner mot epilepsi som i tillegg blir brukt som legemiddel ved bipolare lidelser.  

I første omgang ville forskerne undersøke hvordan den uferdige hjernen til kyllingfostrene tok opp og skilte ut de to aktuelle stoffene. Det var sammenlignbart med hos mennesker, konkluderte forskerne.   

– Det forteller oss at modellen kan videreutvikles i framtida, sier stipendiat Denis Zosen til nettstedet Titan.  

Han understreker samtidig at det de har gjort hittil, er såkalt «proof of concept», og at mye arbeid gjenstår. 

 

Sitatet  

"Maktkritiske perspektiver er et grunnleggende premiss i samfunnsforskningen og skal være sentralt i Forskningsrådets virksomhet. I omstillingen trenger vi prosjekter som utfordrer, og det er viktig at Forskningsrådet har rom for dette i våre søknadstyper."   

I en kronikk i Aftenposten imøtegår direktør Mari Sundli Tveit bekymringen for den maktkritiske forskningens plass i Forskningsrådets nye porteføljesystem. 

 

Trekker tilbake forskning på uigurer  

To forskningsartikler trekkes tilbake etter mistanke om utilstrekkelig samtykke fra forskningsdeltakerne. Deltakerne var uigurer og forskerne kinesiske. Forskningen bygget på DNA-analyser av uigurene og ble publisert i the International Journal of Legal Medicine and Human Genetics. Tilbaketrekkingen kommer etter en kritisk artikkel i New York Times, ifølge Singapore News. 

 

37 % 

Mer enn en av tre innvandrings- og kjønnsforskere har opplevd ubehagelige kommentarer knyttet til forskningen sin. Rundt ti prosent har mottatt trusler.   

Det var blant funnene i rapporten «Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia» som ble publisert av Institutt for samfunnsforskning før sommeren. 

Kilde: www.samfunnsforskning.no