Stor utskifting av etikkmedlemmer

Er mye nytt blod sunt eller en fare for kontinuiteten? Godt over halvparten av REK-medlemmene ble skiftet ut i høst.

Erik Fosse og komitémedlemmer i REK Sør-Øst D
Erik Fosse er ny leder REK Sør-Øst C. Her er komiteen samlet i Oslo til sitt andre møte. Foto: Elin Fugelsnes
Omslag forskningsetikk nr. 2 2021
2021:2 Magasinet Forskningsetikk Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). ISSN digital utgave: 2387-3094.

Hvert fjerde år oppnevnes nye medlemmer til de ordinære Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Hver av de sju komiteene har i dag ni faste medlemmer og fem varamedlemmer. For å sikre kontinuitet er idealet at rundt halvparten skiftes ut ved hver periode.  

I år ble totalt 57 av 98 medlemmer byttet ut: i REK Nord hele 12 av 14, i REK Sør-Øst C 11, mens REK Midt og REK Vest fikk 9 nye hver. De tre andre komiteene i REK Sør-Øst holdt seg nærmere idealet med 5–6 nye.  

– Har tiltro til komiteene 

Zheng Ørvim Yuan er seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet og saksbehandler for oppnevningen. Hun mener det er vanskelig å unngå at det noen ganger blir større utskiftinger i enkelte komiteer.  

– Departementet vurderer hvorvidt medlemmer kan fortsette en periode til etter endt første periode. Det enkelte medlem må selvsagt også vurdere om de vil fortsette, skriver hun i en e-post til Magasinet Forskningsetikk. 

– Er en stor utskifting noe dere ser på som en mulig utfordring for komitésystemet og behandlingen av saker? 

– Stor utskifting kan, men må ikke, være en utfordring. Vi har tiltro til at komiteene vil løse oppgavene på en god måte.   

Ørvim Yuan understreker betydningen av god opplæring. Hun forteller at flere av medlemmene har deltatt på et opplæringsseminar i regi av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). 

– I tillegg har medlemmene god støtte fra kompetente sekretariater, påpeker hun.  

Røsker opp i det etablerte 

Hilde Eikemo, som er sekretariatsleder i REK Midt-Norge, har vært med på flere komitéskifter.  

– De første to–tre møtene lugger det litt, og alt må liksom ristes på plass. Det er rimelig å anta at det blir mer av dette jo flere nye medlemmer. Komiteen har mindre rutine å flyte på, diskusjoner tar lengre tid, og vedtatte sannheter røskes litt opp i, beskriver hun. 

Men å røske opp litt, både i vedtatte sannheter, gruppedynamikk og roller, kan også være bra, tror Eikemo.  

Sekretariatsleder Jacob Hølen i REK Sør-Øst mener et visst antall erfarne medlemmer er nyttig for enkelt å videreføre forvaltningspaksis.  

– Samtidig er det et friskt pust å få inn nye folk som synes dette er spennende, og som har nye perspektiver, nysgjerrighet og den kvikkheten man ofte har når man tar fatt på nye oppgaver. 

Uredd komitéleder 

I REK Sør-Øst C er både lederen, Erik Fosse, og ti andre medlemmer nye. Det første møtet ble en skikkelig ilddåp med mer enn 30 saker til behandling. Fosse har ikke latt seg skremme. 

– Jeg synes det var et veldig konstruktivt møte, og alle var engasjerte til siste slutt. Vi brukte litt lang tid og problematiserte sikkert ting som ville vært raskere unnagjort med flere erfarne medlemmer. Men det er viktig ikke å slurve, og alle må få mulighet til å lære, fastslår han.  

Fosse understreker at personer som ikke har sittet i REK før, tross alt har annen relevant erfaring og kompetanse. Han trekker også fram at sekretariatet er dyktig.  

– Mitt inntrykk er at dette klarer vi å få til sammen, og det blir en kontinuitet, konstaterer han.