Aktuelt

Korte nyheter fra hele verden: Smittet kvinner med zikavirus. Hodeskaller skaper hodebry. Ny veileder for institusjonene.

Omslag av magasinet, med bilde av Oppenheimer som røyker pipe. Bildet av ham er farget i korall og tilført piksellering i form av prikker. Bakgrunnen er en brunsvart tavle med noen få formler.
2023:3 Magasinet Forskningsetikk Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). ISSN digital utgave: 2387–3094

Smittet kvinner med zikavirus

Mygg som suger blod

Illustrasjonsfoto: NTB

For første gang har forskere med vilje smittet frivillige deltagere med zikaviruset.  
 
Viruset gir vanligvis milde symptomer, men kan forårsake fosterskader. I 2016 slo Verdens helseorganisasjon alarm, og en rekke vaksinestudier ble planlagt. Så sank antall smittede plutselig drastisk, og det ble vanskelig å gjennomføre studiene.  
 
Nå er forskere bekymret for at viruset skal slå til igjen før en vaksine er klar. Etter grundige etiske vurderinger fikk forskere i USA lov til å gjøre en såkalt eksponeringsstudie i 2022. 20 friske kvinner ble smittet, mens 8 kvinner var i kontrollgruppen. Resultatene tyder på at eksponeringsstudier kan være en trygg og effektiv metode for å teste ut zikavaksiner med langt færre deltagere enn i vanlige kliniske studier.  
 
www.nature.com 
 

Hodeskaller skaper hodebry for museum 

Stavanger Museum beklager at de ennå ikke har sendt tilbake fem hodeskaller og skjelettdeler som ble funnet på et fjernlager i 2019.  
 
Levningene stammer sannsynligvis fra san-folket, som i perioder har blitt utsatt for grotesk forfølgelse som urfolk. Levninger ble solgt eller donert til blant annet institusjoner over hele verden.  
 
Nå arbeider museet med å avklare hvilket land som har krav på levningene. Først da kan en eventuell tilbakeføringsprosess settes i gang.  
 
Kilde: nrk.no 

 

Ny erklæring om KI vil samle forskning 

Representanter fra 29 land, deriblant USA og Kina, ga sammen ut The Bletchley Declaration 1. november. Erklæringen handler om hvordan vi kan ta tak i muligheter og risikoer ved kunstig intelligens (KI).  
 
For å møte det nyeste og mest avanserte innen KI (frontier AI) har gruppen blant annet forskning på agendaen. Den ønsker å identifisere sikkerhets­risikoer og bygge en felles vitenskapelig og evidensbasert forståelse av risikoene. For å bidra til dette støtter gruppen det den beskriver som «et internasjonalt inkluderende nettverk av vitenskapelig forskning på sikkerhet i ‘frontier AI’». 
 
Kilde: www.gov.uk 
 

Vil vise vei for institusjonene 

Hvordan skal institusjonene behandle uredelighetssaker? Og hva med andre forskningsetiske spørsmål og saker? Dette er tema i en ny veileder om institusjonenes ansvar for forskningsetikk fra De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).  
 
– Bakgrunnen for arbeidet var blant annet at vi fikk mange henvendelser i FEK som viste at det var uklart hva institusjonene skal gjøre. Det som står i forskningsetikkloven, er knapt og ikke dekkende. Det blir forskjellig praksis ved institu­sjonene som følge av ulik tolkning og implementering, sa Vidar Enebakk da veilederen ble lansert. 
 
Kilde: www.forskningsetikk.no 
 

«Du utkonkurrerer ikke en feilaktig historie med fakta. Du utkonkurrerer den med en bedre historie.»  
Forsker, forfatter og formidler Jo Røislien i kronikk om formidling på forskning.no