Hvordan kan noen bryte forskningsetikkloven?

Forskere som ikke følger forskningsetikkens normer, kan opptre vitenskapelig uredelig, men selv ikke plagiat er et åpenbart lovbrudd. Jurist Annette Birkeland forklarer hva vitenskapelig uredelighet egentlig er.

Det er forskningsinstitusjonene som skal behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Det går frem av Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). Det er krevende saker, forklarer jurist Annette Birkeland i denne episoden.

– Det er flere trinn for å komme frem til om noe er vitenskapelig uredelighet. Det første man må avklare, er om loven gjelder: Er det forskning? Noen tror loven bare gjelder vitenskapelig publisering, men den gjelder hele forskningsprosessen, fra man tenker på et forskningsprosjekt, til man publiserer og formidler.

Birkeland er sekretariatsleder i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget). Dette utvalget veileder institusjonene i arbeidet med uredelighetssaker. Granskingsutvalget er også klageinstans for uttalelser hvor det konkluderes med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig.