Manglende rapportering koster tid, penger og liv

Norge er forpliktet til å registrere all legemiddelforskning, men en ny rapport viser at vi ligger dårlig an. Det går utover både pasienter, forskningen og samfunnet. I Danmark har de innført fengselsstraff.

Rapporten ble utarbeidet av TranspariMED og Stiftelsen Dam, og publisert 1. juni. Her går det frem at Norge er blant de dårligste i Europa på rapportering. 

Programsjef i Stiftelsen Dam og medlem i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) Jan-Ole Hesselberg forteller om bakgrunnen for rapporten. Han forklarer hvorfor konsekvensene er så store at vi bør vurdere å gjøre som Danmark: innføre straff for de som ikke melder inn resultater. 

Les mer om rapporten her