Omslag av boken Barn i forskning - etiske dimensjoner

Antologi, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Barn i forskning – etiske dimensjoner

Hallvard Fossheim, Jacob Hølen, Helene Ingierd (red.), 2013.

Barn har samme moralske rett til å delta i forskning som voksne. Det er viktig at de beslutninger som får konsekvenser for barn er tuftet på forskning med barn. Samtidig er barn umodne både fysisk og kognitivt, og har begrensede rettigheter til å foreta valg om egen forskningsdeltakelse. Dette gjør barn til en utsatt forskningsgruppe.

I denne antologien belyses et bredt spekter av hensyn og tilpasninger som kreves når barn skal delta i forskning.

Innhold: 
Forord
Hallvard fossheim, Jacob Hølen og Helene Ingierd

«Nå følte jeg meg som Jens Stoltenberg, jeg!»
Carolina Øverlien

For sensitivt for ungdom?
Svein Mossige og Elisabeth Backe-Hansen

Forskning på barns bruk av internett
Elisabeth Staksrud

Legemiddelstudier med barn
Kjersti Bakken, Jacob Hølen og Sigmund Simonsen

Genetisk forskning på barn
Arvid Heiberg og Dag Erik Undlien