Omslag Cross-cultural Child Research – Ethical Issues

Antologi, De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2012

Cross-cultural Child Research – Ethical Issues

Hallvard Fossheim (red.)

Forskning på og med barn i flerkulturelle sammenhenger møter en rekke utfordringer – når det gjelder samtykke, metodologi, risiko og ansvar. I denne boken deler erfarne forskere på feltet sine refleksjoner omkring disse temaene.

Formålet med boken er å bidra til etisk og metodisk god forskning på og med barn, ved å formidle forskernes egne erfaringer.

Innhold:

  • Hallvard fossheim: Introduction
  • Anne Trine Kjørholt: “Childhood studies” and the ethics of an encounter. Reflections on research with children in different cultural contexts
  • Harald Beyer Broch: Anthropological field experiences from work with children in natural settings on three continents
  • Janet Boddy: Ethics tensions in research with children across cultures, within countries. A UK Perspective
  • Elisabeth Backe-Hansen: Between participation and protection. Involving children in child protection research
  • Jason Hart: Ethical issues in research with children living amidst political violence
  • Ragnhild Dybdahl: The power of money. A donor perspective on research ethics