Omslag av forskningsetisk betenkning om kunstig intelligens med bilde av et førerløst helikopter

Betenkning, NENT

Forskningsetisk betenkning om kunstig intelligens

Gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, 2019.

ISBN PDF: 978-82-7682-097-3 ISBN trykk: 978-82-7682-096-6

Det er et uttalt mål for samtlige stormakter å bli ledende innen KI, og dette forskningsfeltet er i rask utvikling. KI påvirker allerede i dag de fleste områder av samfunnet. Samtidig har fremtredende forskere og næringslivsledere uttrykt bekymring for utviklingen, spesielt når det gjelder selvlærende systemer som ikke bare erstatter rutinepregede handlinger, men radikalt endrer og utvider det menneskelige handlingsrom. Den videre utviklingen av KI-teknologi og den usikkerheten som er knyttet til de konsekvensene den vil ha for mennesker og samfunn, krever en refleksjon som også forskere må forholde seg til. Dette danner bakgrunnen for NENTs betenkning.