Fusk i forskning - En studie av uredelig og diskutabel forskning ved norske universiteter

Forskningsrapport

Utgitt av De nasjonale forskningsetiske komiteer, 1997. Foreligger kun som digital versjon.

Om rapporten:

Denne rapporten om uredelig og diskutabel forskning ved norske universiteter er skrevet på oppdrag fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag og humaniora (NESH). I tilknytning til dette prosjektet er det med støtte fra Iruisatsområde Etikk ved Universitetet i Oslo utarbeidet en bibliografi over litteratur vedrørende irregulær forskning i de ikke-medisinske fagområdene. Forfatterne alene står ansvarlig for innholdet i disse to publikasjonene, men ønsker å rette en stor takk til dem som har bidratt med innspill og kritikk til arbeidet etter som det har utviklet seg. Først en takk til vår faste referansegruppe som har bestått av Fredrik Engelstad (ISF), Marit Halvorsen (UIO), Werner Christie Mathiesen (UIO), Finn Mølmen (Innsatsområde Etikk, UIO) og Knut Erik Tranøy (SME). Så en takk til Audun Skeidsvoll for bearbeiding av datamaterialet, til Helge Seip for nyttige kommentarer, til Vigdis Kvalheim for informasjon om regler for konsesjon og arkivering av data, og til slutt til Hilde Storvik for hjelp med organisering av arbeidet og utvikling av rapporten.