Omslag av boken Internet Research Ethics

Antologi, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Internet Research Ethics

Hallvard Fossheim og Helene Ingierd (red.), Cappelen Damm Akademisk, 2015.

Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis. Antologien Internet Research Ethics adresserer etiske utfordringer som oppstår ved forskning på Internett og ved bruk av Big Data i forskning.

Når bør fritt og informert samtykke fra forskningsdeltakere innhentes?
Hvordan kan forskere sikre forskningsdeltakernes personvern i et landskap der det tradisjonelle skillet mellom privat/offentlig er utflytende og re-identifikasjon er en stadig tilbakevendende trussel?
Hva er de sentrale etiske og juridiske aspektene av Internettforskning for individer, grupper og samfunnet?
Internet Research Ethics er redigert av Hallvard Fossheim og Helene Ingierd. Boken publiseres både i papirformat og som Open Access, og utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene på Cappelen Damm.