Hopp til hovedinnhold
Omslag av rapporten patentnemnd uten portefølje

Rapport, Patentnemnda, 2008

Patentnemnd uten portefølje? En analyse av etiske vurderinger ved patentering

Utgitt av Den etiske nemnda for patentsaker, 2008. (Foreligger kun i digital versjon).

Om rapporten:

I denne rapporten drøftes ulike etiske sider ved patentering, i den hensikt å etablere en felles forståelse mellom Patentstyret og Den etiske nemnda for patentsaker (heretter: Patentnemnda) med hensyn til hvilke saker som bør henvises til Patentnemnda for vurdering, og hvordan Patentnemndas råd bør behandles av Patentstyret.

På bakgrunn av diskusjonen i rapporten foreslår Patentnemnda en «sjekkliste» basert på hensyn som må anses å være etisk relevante for patenterbarhet. Videre foreslås at dersom Patentstyret velger å ikke ta Patentnemndas råd til følge, skal det gis en skriftlig begrunnelse for hvorfor man har valgt å se bort fra Patentnemndas råd.

Patentnemnda ønsker også en avklaring av sitt mandat i henhold til politiske signaler som er kommet i forbindelse med Norges inntreden i Den europeiske patentorganisasjonen. Det vil for eksempel være av stor verdi for Patentnemnda å få initiativrett til å uttale seg i patentsaker.