Samisk forskning og forskningsetikk

Rapport

Utgitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) i 2002.