Rapport, FEK

Stordata i forskning: store muligheter, store utfordringer

Utgitt av De nasjonale forskningsetiske komiteene, oktober 2020.

I 2019 nedsatte De nasjonale forskningsetiske komiteene en tverrfaglig arbeidsgruppe som skulle utforme en rapport om stordata og forskningsetikk. Rapporten er utarbeidet på grunnlag av tre hovedspørsmål : (1) Hvordan endrer stordata forskningen? (2) Hvilke forskningsetiske normer kommer underpress? (3) Hvordan kan forskere og andre aktører håndtere de nye mulighetene og utfordringene? Gruppen har bestått av representanter fra hver av komiteene og fra Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger, samt FEKs sekretariat.