Hopp til hovedinnhold

Om retningslinjene

To av komiteene har egne fagspesifikke retningslinjer. I tillegg finnes en rekke retningslinjer for medisinfeltet, samt egne veiledere for spesifikke forskningsområder. Granskingsutvalget har også laget en veileder for institusjonenes rapportering til utvalget. Komiteene har i fellesskap utarbeidet generelle forskningsetiske retningslinjer.

De fagspesifikke retningslinjene utarbeidet av komiteene er Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi, sist omarbeidet i 2015 og Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, sist omarbeidet i 2016. 

I tillegg har Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag utarbeidet følgende (du finner retningslinjene i fulltekst her): 

Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning

Retningslinjer for inklusjon av kvinner i medisinsk forskning

Retningslinjer for inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert samtykkekompetanse i helsefaglig forskning

Komiteene har i fellesskap utarbeidet Generelle forskningsetiske retningslinjer, som ikke kan erstatte de fagspesifikke, men fungere som en inngangsport til forskningsetikkens prinsipper, også for andre enn forskere.

I tillegg har komiteer og utvalg utarbeidet flere veiledere, blant annet for forskning på internett (NESH), for forskning med dyr (NENT), for forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) og for rapportering av uredelighetssaker (Granskingsutvalget).