GDPR og forskning: Åpent møte og ny ressurs

Nesten 200 personer deltok på åpent møte om personvern og forskning 8. juni. Her finner du presentasjoner og opptak av møtet. I tillegg har FEK laget en ny ressurs med spørsmål og svar om tematikken.

  • Hvilken betydning får ny personvernlovgivning for forskning?
  • Hva er konsekvensene for forskningsetikken?
  • Hvordan skal forvaltningen av personvernet og forskningsetikken ivaretas i praksis?

Dette var blant de sentrale spørsmålene som ble diskutert under møtet 8. juni, med innledninger fra blant andre statssekretær Rebekka Borsch i Kunnskapsdepartementet og Peter Burgess fra Ecole Normale Supérieure, Paris. Tilgjengelige presentasjoner finnes som lenker i programmet

Opptak av møtet finner du her.

Ny ressurs

I tillegg har De nasjonale forskningsetiske komiteenes egen GDPR-gruppe laget en nettressurs med spørsmål og svar for forskere og forskningsinstitusjoner, som tar opp forskningsetiske hensyn som aktualiseres gjennom lovverket.

Det nye personvernregelverket gir forskere og forskningsinstitusjoner nytt ansvar, som krav om tilråding og krav om personvernombud. Samtidig tydeliggjøres muligheter om blant annet bruk av opplysninger som er offentliggjort, og vi får et helt nytt vern av akademiske ytringer.

Spørsmålene tar opp alt fra definisjoner i nytt lovverk, til praktisk betydning for forskere. 

Spørmål og svar om GDPR og forskning, finner du her.