Hva betyr GDPR for forskere?

Vi får ny personvernlovgivning i tråd med EUs forordning. Hvilke konsekvenser får det for forskere?

Tid: Fredag 08 juni 2018, klokken 10:00 - 15:45
Sted: Litteraturhuset i Oslo (Wergeland)
Møtet ble strømmet. Opptak finner du her.

Du finner tilgjengelige presentasjoner lenket under.

Fredag 8. juni 2018 inviterer De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK), i samarbeid med NSD -Norsk senter for forskningsdata (NSD), til et åpent møte i Oslo om personvern og forskningsetikk.

Utgangspunktet for møtet er EUs personvernsforordning (GDPR) som etter planen gjelder fra 25. mai 2018, samt ny norsk personopplysningslov som nå er til behandling i Stortinget.

  • Hvilken betydning får dette for forskning?
  • Hva er konsekvensene for forskningsetikken?
  • Hvordan skal forvaltningen av personvernet og forskningsetikken ivaretas i praksis?

Møtet retter seg primært mot forskere og forskningsinstitusjoner, men også mot andre aktører i forskningssystemet og i offentligheten.

Formålet med møtet er å informere om det nye lovverket og drøfte mulige konsekvenser for forskning og forskningsetikk.

PROGRAM:

10:00: Velkommen v/FEK

10:10-10:25: Rebekka Borsch, (Statssekretær, Kunnskapsdepartementet) - Personvern i forskning

10:25-11:05: Peter Burgess (Ecole Normale Supérieure, Paris) – Om etikk og personvern

11:05-11:40: Maria Wästfelt (Karolinska Institutet, Sverige) – Den svenska forskningsdatalagstiftningen

11:40-12:15: Anne Sofie Hippe (Justis- og beredskapsdepartementet) – Ny personopplysningslov – endringer av betydning for behandling av personopplysninger i forskningsprosjekter

12:15-13:00: Lunsj

13:00-13:30: Camilla Nervik (Datatilsynet) – Livet etter GDPR

13:30-14:00: Vigdis Kvalheim (NSD) – Om NSDs rolle

14:00-14:30: Katrine Ore (Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo) – Om å forene forskningsetikk og personvern i praksis

14:30-14:40: Kaffe/te

14:40 – 15:10: Tommy Tranvik (Universitetet i Oslo) – Nye personvernregler og forskning – reaksjoner og mulige konsekvenser

15:10-15:40: Joakim Valevatn (Teknologirådet) – Om teknologi og personvern

15:40-15:45: Avslutning v/NSD