Høring - retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har nylig sendt en revidert versjon av retningslinjene på høring. Komiteen ønsker innspill til alle deler av dokumentet.

Bakgrunnen for revisjonen er endringene som skjer i forskningslandskapet og i regel- og rammeverket, bl.a. den nye forskningsetikkloven i 2017, ifølge NENT.

Strukturen til retningslinjene er i stor grad beholdt. De største endringene er en utvidet innledning og at det er opprettet en egen del for utvalgte temaer: åpen forskning, oppdragsforskning og kunstig intelligens. Komiteen har også vært opptatt av å sikre at retningslinjene er klare og at begrepsbruken er hensiktsmessig og konsistent.

I høringsbrevet skriver NENT: 

"NENT ønsker tilbakemeldinger på alle deler av dokumentet: om eventuelle uklarheter, problematiske påstander, forskningsetiske uenigheter eller utelatelser, men også om det som fungerer godt og som det er viktig å bevare. Vi ber om at høringssvarene struktureres i tråd med disposisjonen og nummereringen i retningslinjene, gjerne med konkrete forslag til endringer.
NENT ønsker høringsinnspill fra institusjoner, fagmiljøer og enkeltforskere. Det er ønskelig at institusjonene sikrer en bred forankring i relevante fagmiljøer internt, slik at meningene er representative og forskningsnære erfaringer kommer med."

Høringssvar er offentlige og vil bli publisert på forskningsetikk.no. Spørsmål kan rettes til sekretariatsleder Thomas Østerhaug, thomas.osterhaug@forskningsetikk.no.

Høringssvar sendes til post@forskningsetikk.no. Høringsfristen er 15. august.

Dokumenter:
Høringsbrev NENT retningslinjer.pdf
Høringsnotat NENT retningslinjer.pdf
Høringsinstanser NENT retningslinjer.pdf

Les mer om NENT