Bli med på vår jubileumsuke 12.-16. oktober

I år er det 30 år siden De nasjonale forskningsetiske komiteene så dagens lys, og både samfunnet, forskningsetikken og komiteene har vært gjennom store endringer. Vi markerer med en rekke digitale arrangementer der vi blant annet spør: Hvordan vet vi hva som er etisk riktig? Hvordan påvirker stordata forskningsetikken? Bør man tilbakeføre menneskelige levninger? Meld deg på nå!

I år er det 30 år siden De nasjonale forskningsetiske komiteene så dagens lys, og både samfunnet, forskningsetikken og komiteene har vært gjennom store endringer. Vi markerer med en rekke digitale arrangementer der vi blant annet spør: Hvordan vet vi hva som er etisk riktig? Hvordan påvirker stordata forskningsetikken? Bør man tilbakeføre menneskelige levninger? Meld deg på nå!

Hvert arrangement inneholder et skjema for påmelding nederst. Dette er nødvendig for å sende deg informasjon om innlogging. Informasjonen vil bli sendt ut ca. 24 timer før det enkelte arrangementet. 

Følg også med på nettsidene, flere arrangementer følger snart!

Webinar: Hva er etisk akseptabelt?

Før sommeren ble etikerens rolle debattert kraftig i media, for er det slik at en etiker er bedre på rett og galt enn andre? Hvordan jobber ulike fagfolk sammen om vurderingene i forskningsetiske komiteer og hvordan kan en slik komité komme frem til den mest etisk akseptable avgjørelsen?

Webinar: Ny rapport om stordata i forskning

Stordata påvirker våre liv, relasjoner og samfunn på nye og uventede måter. Stordata påvirker også forskning på ulike områder, og det reiser mange forskningsetiske spørsmål.