Webinar: Hva er etisk akseptabelt?

Før sommeren ble etikerens rolle debattert kraftig i media, for er det slik at en etiker er bedre på rett og galt enn andre? Hvordan jobber ulike fagfolk sammen om vurderingene i forskningsetiske komiteer og hvordan kan en slik komité komme frem til den mest etisk akseptable avgjørelsen?

Tid: 12. oktober, kl. 12.30-13:30. Arrangementet er over, men du kan se opptak av det her: https://forskningsetikk.kg5.no/

  • Skjønn er uunngåelig i etiske diskusjoner. Men hvem innehar godt forskningsetisk skjønn?
  • Hvordan kan vi sikre at forskningsetiske komiteer utøver godt etisk skjønn når de kommer med råd og beslutninger? Hvis de bommer, kan det få konsekvenser for enkeltmennesker, miljø og samfunn. Og for tilliten til forskning.  

De nasjonale forskningsetiske komiteene inviterer til et åpent digitalt møte om disse temaene, der vi spør Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, NTNU og nestleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), Rani Lill Anjum, filosof og forsker ved NMBU, medlem av Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) og Hallvard Fossheim, professor i filosofi ved UiB, redaktør for boken Etisk skjønn i forskning (2015) og tidligere medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora.

Det blir også åpning for spørsmål. Disse kan sendes til info@forskningsetikk.no.

Møteleder er Ingrid S. Torp, kommunikasjonsrådgiver i De nasjonale forskningsetiske komiteene.

De nasjonale forskningsetiske komiteene er et forvaltningsorgan som gir veiledning, råd og uttalelser i forskningsetiske saker på alle fagområder. I år fyller vi 30 år, og dette arrangementet er del av jubileumsuken. 

Les mer om de øvrige arrangementene her: Bli med på vår jubileumsuke 12.-16. oktober