Ny rapport om stordata

- Som rapporten så så godt sier det: bruk av stordata kan også være med og endre vår forståelse av hva som er forskning, sa data scientist Robindra Prabhu ved lansering av rapporten.

Omslag rapporten stordta i forskning - store muligheter store utfordringer. Bilde av jente med ansiktsgjenkjennings-streker i fjeset

I dag lanserte De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) rapporten "Stordata i forskning: store muligheter, store utfordringer". Rapporten ble kommentert av blant andre Bjarne Foss, prorektor for forskning ved NTNU. 

- Fra mitt perspektiv, som del av ledelsen ved en stor forskningsinstitusjon, er denne rapporten nyttig. Jeg tror det er viktig at vi har denne samtalen, men også at vi tenker måter å nå ut til de enkelte forskerne og forskergruppene på. De aller fleste forskere har ikke dette som et primærfokus, men som en del av innrammingen av det de driver med. Det er en kjempeutfordring å nå bredt ut til alle forskere.

Robindra Prabhu, data scientist i NAV, viste til at problemstillingene i rapporten også er relevante utenfor tradisjonell forskning. 

- Jeg er jo ikke forsker, men som rapporten så så godt sier det: bruk av stordata kan også være med og endre vår forståelse av hva som er forskning. Vi i NAV forvalter store datamengder på vegne av innbyggerne. Vi ønsker å bruke disse i forskning og utvikling til beste for brukerne. Men skal vi lykkes, må vi også lykkes med den etiske innrammingen av prosjektene. Her kjenner vi at skoen trykker på flere områder rapporten omtaler.

Ifølge Michael Riegler, forskningsprofessor ved Simula Research Laboratory, er rapporten et godt utgangspunkt og et viktig verktøy i tverrfaglige prosjekter. Han hadde også tanker om hvordan den kan utvikles videre. 

- Rapporten plukker opp og diskuterer de mest sentrale utfordringene. Noen av disse diskusjonene bør videreføres med eksperter innen pålitelig, forklarlig og personvern-bevarende kunstig intelligens.

Ønsker innspill

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe i FEK og tar utgangspunkt i tre hovedspørsmål: (1) Hvordan endrer stordata forskningen? (2) Hvilke forskningsetiske normer kommer underpress? (3) Hvordan kan forskere og andre aktører håndtere de nye mulighetene og utfordringene?

- Vi ønsker veldig gjerne innspill til rapporten. Det er noen problemstillinger som er relativt modne, mens andre er nye og trenger å utvikles videre. Målet er at dette dokumentet skal øke bevisstheten om forskningsetikk og stordata og stimulere til debatt, sier direktør Helene Ingierd i De nasjonale forskningsetiske komiteene, som også har ledet arbeidet med rapporten. 

 

Har du innspill til rapporten? Send oss en e-post: info@forskningsetikk.no.