Postere: Magasinet Forskningsetikk. Uredelighet på tvers av landegrenser. Hva kan EU lære av Norge?

Tre av medlemmene fra sekretariatet presenterte postere under ENRIO-kongressen 7.-8. september.

Redaktør Elin Fugelsnes presenterte Magasinet Forskningsetikk for engelske lesere, og i anledning kongressen var det også trykket opp et spesialnummer av bladet på engelsk. 

Last ned posteren Magasinet Forskningsetikk. - A unique magazine

 

Seniorrådgiver Anjam Latif Shuja trakk frem hovedpunkter i det norske systemet for forskningsetikk som et eksempel til mulig etterfølgelse, og spurte: Hvordan kan EU bidra til å utvikle politiske mål som fremmer arbeidet med forskningsetikk i fagmiljøene av fagpersoner selv?

Last ned posteren Coordinated – yet fragmented?

 

Sekretariatsleder i Granskingsutvalget Ragnhild Aursnes Dammen brukte et norsk eksempel som oppspill til debatt om håndtering av saker på tvers av landetgrenser. Hennes poster hadde tittelen: Kan Norge undersøke uredelighet i forskningspublikasjoner fra et annet land?

Last ned posteren Can Norway investigate misconduct in research publications from another country?