Presenterer postere på verdenskonferansen

De nasjonale forskningsetiske komiteene deltar aktivt på World Conferences on Research Integrity. Den åttende konferansen går av stabelen denne uken i Athen.

Den første konferansen ble avholdt i Lisboa i 2007. Dere samles forskere, undervisere og andre som jobber med forskningsintegritet. Målet er å utveksle erfaringer, drøfte utfordringer og mulige løsninger, samt å utvikle felles uttalelser som kan bidra til å styrke arbeidet med forskningsetikk globalt. 

Et hovedtema i år er hvordan ivareta forskningsetikken når forskning går over i innovasjon og politikk. 

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK, NREC på engelsk) har vært sterkt til stede under WCRI gjennom flere år. Denne gangen står de bak tre postere som skal presenteres under konferansen: 

Co-authorship conflicts in health-related research - How can NREC help prevent these?

Fostering a responsible research culture through national guides for institutional self-governance

National RE and RI resources

Les mer om WCRI 2024