Sterk norsk tilstedeværelse på verdenskonferansen

– Et mål å bidra i den globale utviklingen av forskningsetikk, sier direktør Helene Ingierd.

Leder i NEM Kari Milch Agledahl (bildet) og sekretariatsleder for NEM Camilla Bø Iversen presenterte NEMs veileder for medisinsk og helsefaglig forskning i lav- og mellominntektsland. (Foto: Helene Ingierd/FEK)

I disse dager arrangeres den 7. verdenskonferansen i forskningsintegritet (WCRI) i Cape Town, Sør Afrika. Dette er den største internasjonale møteplassen for alle som jobber med integritet i forskning.

Medlemmer og ansatte i De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er tydelig til stede på konferansen, med fire muntlige presentasjoner og fem postere.

– Det er et mål for FEK de kommende årene å bidra i den globale utviklingen av forskningsetikk, noe strategien vår reflekterer. Dette anses å være en grunnleggende forutsetning for at FEK skal kunne være en ressurs for andre aktører i det norske forskningssystemet og oppfylle sine øvrige mål, sier FEK-direktør Helene Ingierd.

Ingierd deltar selv på konferansen, og skal være med på to presentasjoner om resultater fra RINO-undersøkelsen

Erklæring om rettferdig samarbeid

Det overordnede temaet for konferansen i år er Forskningsintegritet i en ulik verden. I den forbindelse skal det utarbeides en erklæring om rettferdig og likeverdig samarbeid. Andre temaer for konferansen inkluderer forskningsintegritet som forutsetning for kvalitet og tillit, beste praksiser for forfatterskap og publisering, og beste praksiser for håndtering av vitenskapelig uredelighet.

Tematikken er nært beslektet med satsningsområder i FEK: Publiseringsetikk er et av to utvalgte prioriterte faglige temaer for komiteene i 2022, og FEK har også et pågående prosjekt som utvikler en veileder for håndtering av hhv. uredelihgetssaker og forskningsetiske saker og spørsmål.

Ingierd trekker frem to mål med deltagelsen på konferansen: 

– Vi representerer det norske systemet for forskningsetikk, våre ressurser og erfaringer, og vi deltar i viktige diskusjoner, oppdateres på status på fetet og tar med oss læringspunkter hjem. 

WCRI arrangeres annethvert år. Du kan lese mer om konferansen her: https://wcrif.org/

For mer om konferansen i Sør-Afrika, se: https://wcri2022.org/

IMG_0988 (1).jpg
Den norske delegasjonen. Fra venstre: Johs Hjellbrekke (UiiB), Matthias Kaiser (UiB), Kari Milch Agledahl (leder, NEM), Thomas Østerhaug (FEK), Helene Ingierd (FEK), Lene Os Johannessen (FEK), Vidar Enebakk (FEK). Fraværende da bildet ble tatt: Camilla Bø Iversen (FEK).