Årskonferanse 2024

Velkommen til årskonferanse på Nasjonalmuseet 19. mars 2024.

Årskonferansen er for medlemmer i komiteer og utvalg. 

NEM, NENT, NESH og Granskingsutvalget vil ha møte 20. mars på Nasjonalmuseet, mens Skjelettutvalget har møte 18. mars i Kongens gate 14 (Møtet for Skjelettutvalget 18. mars begynner sent nok til at alle skal kunne komme seg til Oslo i tide samme dag).

Vi ber om påmelding så snart som mulig. 

Påmelding, Årskonferansen 2024

Deltar på møte med Skjelettutvalget 18. mars
Overnatting 18.-19. For Skjelettutvalget og øvrige som reiser langt
Overnatting 19.-20. mars - for de som skal på komité- og utvalgsmøter 20.
Deltar på komité/utvalgsmøte 20. mars
Deltar på middag 19. mars