Innspill til "Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner"

Felles innspill til Universitets- og høyskolerådet fra NEM, NESH og NENT. 13.02.2013.