Revisjon av bioteknologiloven: Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet

Felles innspill fra NEM, NESH og Skjelettutvalget til Helse. og omsorgsdepartementet.