Protokoller

Fra 2022 publiserer Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning protokoller fra sine møter.

Filtrer liste
Filtrer liste
  • (2)
  • (4)
  • (3)

Møteprotokoll 28. februar 2024

Fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning. Fra agendaen: Nytt varamedlem, klagesaker og rapporter fra institusjonene.

Møteprotokoll 27. november 2023

Møte 5 2023. Fra agendaen: Klagesaker, utkast til justert rapporteringsveileder, rapporter fra forskningsinstitusjoner.

Møteprotokoll 16. oktober 2023

Møte 4, 2023. Fra agendaen: Rapporteringer til Granskingsutvalget - tolkningssvar mottatt fra Kunnskapsdepartementet, rapporter, klagesaker og henvendelser om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. 

Møteprotokoll 7. juni 2023

Møte 3, 2023. Fra agendaen: Klagesaker, rapporter fra forskningsinstitusjonene, revisjon av NENTs retningslinjer, kommunikasjonsplan. 

Møteprotokoll 15. februar 2023

Fra agendaen: Rapporter fra forskningsinstitusjoner, ny henvendelse om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer, institusjonsbesøk og GRU-seminar.

Møteprotokoll 7. november 2022

Fra agendaen: Veilederen om rapportering til Granskingsutvalget -oppfølging av oppdraget fra KD. Oppfølging av tidligere samt informasjon om nye henvendelser angående mulige brudd på forskningsetiske prinsipper.

Møteprotokoll 16. september 2022

Fra dagsorden: GRUs roller og produkter og formen på uttalelser etter lovens § 8 og henvendelser om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske prinsipper.

Møteprotokoll 2. juni 2022

Fra dagsorden: Prinsipiell diskusjon om hvor langt institusjonenes rapporteringsplikt strekker seg/hva kan GRU be om innsyn i. Formen på uttalelser fra Granskingsutvalget.

Møteprotokoll 4. mai 2022

Fra dagsorden: "Informasjon om mottatt henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer " , "Høring av rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høyskoler", Tildelingsbrevet 2022.