Protokoller

Fra 2022 publiserer Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning protokoller fra sine møter.

Filtrer liste
Filtrer liste
  • (2)

Møteprotokoll 2. juni 2022

Fra dagsorden: Prinsipiell diskusjon om hvor langt institusjonenes rapporteringsplikt strekker seg/hva kan GRU be om innsyn i. Formen på uttalelser fra Granskingsutvalget.

Møteprotokoll 4. mai 2022

Fra dagsorden: "Informasjon om mottatt henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer " , "Høring av rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høyskoler", Tildelingsbrevet 2022.