Protokoller

Fra 2022 publiserer Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning protokoller fra sine møter.

Filtrer liste
Filtrer liste
  • (2)
  • (2)

Møteprotokoll 7. november 2022

Fra agendaen: Veilederen om rapportering til Granskingsutvalget -oppfølging av oppdraget fra KD. Oppfølging av tidligere samt informasjon om nye henvendelser angående mulige brudd på forskningsetiske prinsipper.

Møteprotokoll 16. september 2022

Fra dagsorden: GRUs roller og produkter og formen på uttalelser etter lovens § 8 og henvendelser om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske prinsipper.

Møteprotokoll 2. juni 2022

Fra dagsorden: Prinsipiell diskusjon om hvor langt institusjonenes rapporteringsplikt strekker seg/hva kan GRU be om innsyn i. Formen på uttalelser fra Granskingsutvalget.

Møteprotokoll 4. mai 2022

Fra dagsorden: "Informasjon om mottatt henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer " , "Høring av rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høyskoler", Tildelingsbrevet 2022.