Referat fra møter i NEM

Filtrer liste
Filtrer liste
 • (4)
 • (5)
 • (7)
 • (5)
 • (4)
 • (8)
 • (8)
 • (3)
 • (8)
 • (6)
 • (9)
 • (6)
 • (5)

Referat fra møte i NEM 24. mars 2022

Klagesaker fra agendaen: KS 2 Luftrensere for å hindre smittespredning i klasserom. KS 3 inTOXICate: Utfall ved forgiftning som årsak til innleggelse i intensivavdelingen i Europa og andre kontinent.

Referat fra møte i NEM 25. januar 2022

Fra agendaen: FS-databasen (Innleggelsesregister) som brukt i CVDNOR-prosjektet. Artikler i Dagbladet- journalistikk eller forskning. Retningslinjer og veiledere utarbeidet av NEM.

Referat fra møte i NEM 6. desember 2021

Fra agendaen: Henvendelse til HOD med anmodning om forskrift til helseforskningsloven, og til Helsedirektoratet med spørsmål om tolkning av helsepersonelloven.

Referat fra møte i NEM 18. oktober 2021

NEM behandlet tre klagesaker i møtet, blant annet om legemiddelbehandling av barn og unge med psykiske lidelser, og om arbeidsvilkår på operasjonssentralen. De hadde også flere beslutningssaker på agendaen, som rekkevidden av dispensasjonsadgangen etter helsepersonelloven.

Referat fra møte i NEM 23. august 2021

Blant klagesakene på agendaen: "Bedre monitorering av nyfødte etter fødsel og ved gjenoppliving" og "V-RISK-Y multisenterstudie".

Referat fra møte i NEM 15. juni 2021

Klagesaker til behandling: En 3-dagers intervensjon for CFS/ME, Effekten av avklemming av hovedpulsåren i buken hos friske frivillige. Diskusjonssaker: Forskningsrådets behandling av søknader, "Clinical Trial Transparancy in Norway"

Referat fra møte i NEM 4. mai 2021

Klagesaker på agendaen: "En 3-dagers intervensjon for CFS/ME", "Erfaring med Camp Spinal" og "Helsetjenestebruk og samfunnskostnader forbundet med myasthenia gravis i Norge". 

Referat fra møte i NEM 16. mars 2021

Klagesaker til behandling: En 3- dagers intervensjon for CFS/ME, Betydning av testikkelkreft og behandlingen av denne for helsen til barna - utlevering av helseopplysninger til andre, Evaluering av Kulturformuleringsintervjuet i DSM-5 i palliativ behandling, pleie og omsorg, m.fl.

Referat fra møte i NEM 19. januar 2021

Klagesaker til behandling: Maskinlæring til anonymisering av ustrukturerte data. Og: En enkelsenter, fase 1, randomisert, åpen etikett, tre- periode crossover-studie for å evaluere effekten av et fettrikt måltid og esomeprazol på farmakokinetikken til en enkelt oral dose med bemcentinib hos friske frivillige.