Hopp til hovedinnhold

Referat fra møter i NEM

Filtrer liste
Filtrer liste
 • (4)
 • (5)
 • (7)
 • (5)
 • (4)
 • (8)
 • (8)
 • (3)
 • (8)
 • (6)
 • (9)
 • (4)

Referat fra møte i NEM 15. juni 2021

Klagesaker til behandling: En 3-dagers intervensjon for CFS/ME, Effekten av avklemming av hovedpulsåren i buken hos friske frivillige. Diskusjonssaker: Forskningsrådets behandling av søknader, "Clinical Trial Transparancy in Norway"

Referat fra møte i NEM 16. mars 2021

Klagesaker til behandling: En 3- dagers intervensjon for CFS/ME, Betydning av testikkelkreft og behandlingen av denne for helsen til barna - utlevering av helseopplysninger til andre, Evaluering av Kulturformuleringsintervjuet i DSM-5 i palliativ behandling, pleie og omsorg, m.fl.

Referat fra møte i NEM 19. januar 2021

Klagesaker til behandling: Maskinlæring til anonymisering av ustrukturerte data. Og: En enkelsenter, fase 1, randomisert, åpen etikett, tre- periode crossover-studie for å evaluere effekten av et fettrikt måltid og esomeprazol på farmakokinetikken til en enkelt oral dose med bemcentinib hos friske frivillige.

Referat møte i NEM 15. oktober 2019

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, Hell Hotell, Hell, kl. 12.00-17.00.

Referat møte i NEM 4. september, 2019

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), Kongens gt. 14, Oslo kl. 11:00-15:00.

Referat møte i NEM 20. juni, 2019

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), Kongens gt. 14, Oslo kl. 10:30-15:45.

Referat møte i NEM 29. mars, 2019

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), Kongens gt. 14, Oslo kl. 09:30-13:00.