Hopp til hovedinnhold

Vedtak i klagesaker

2 resultater

 • Psykisk helse hos eldre

  NEM 2014/144, REK nord 2014/368 [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 14.04.2014 hvor søknad om ettergodkjenning avslås.

  Stikkord: ettergodkjenning, helseforskningslovens saklige virkeområde, forsvarlighet, vitenskapelig kvalitet, rekruttering av forskningsdeltakere og krav til organisering.

  Vis detaljer
  Institusjon
  UiT - Norges arktiske universitet
  Klager

  Martin Eisemann, Universitetet i Tromsø, Institutt for Psykologi (IPS).

  Første instans
  REK nord
  Henvisninger

  Helseforskningsloven (2008) §§ 2, 4 og 9.

  Klagen forkastes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf forskningsetikkloven § 4.

 • Helse- og levekårsstudien i områder med samisk og norsk bosetting (SAMINOR) – registerepidemiologisk oppfølgingsstudie

  NEM 2010/89, REK nord 2010/511 [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 18.11.2009 hvor søknad om forhåndsgodkjenning avvises.

  Saken sendes tilbake til REK Nord for avklaring av søknadens egentlige formål. Avhengig av avklaringen, vurderer REK søknaden eller prosjektleder henvender seg til Datatilsynet i henhold til NEMs to handlingsalternativer.

  Stikkord:Helseforskningslovens saklige virkeområde, kvalitetssikring vs. forskning.

  Vis detaljer
  Institusjon
  UiT - Norges arktiske universitet
  Klager

  Eiliv Lund, Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin

  Første instans
  REK nord
  Henvisninger

  Helseforskningsloven § 2.

  Saken sendes tilbake til REK Nord for ferdigbehandling i henhold til ovenstående.
  NEM ber prosjektleder og REK Nord om å innlede en dialog med sikte på å finne en løsning som enten innebærer konsesjonssøknad til Datatilsynet eller en revidert søknad tilpasset helseforskningslovens virkeområde.