Årsmeldinger NENT

Her finner du årsmeldinger fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Den første meldingen ble gitt i 2018.

Årsrapporter fra De nasjonale forskningsetiske komiteene finnes her