Hopp til hovedinnhold

Årsrapporter

Her finner du årsrapportene til De nasjonale forskningsetiske komiteene. De er tilgjengelige digitalt og inneholder også nedlastbare pdf-versjoner. For rapporter fra før 2012, vennligst kontakt oss på info@forskningsetikk.no.

Siden 2019 har komiteene også utarbeidet egne årsrapporter, Granskingsutvalget har i tillegg avgitt egne rapporter i 2008-2014. Du finner årsrapporter fra komiteer og utvalg på deres respektive sider.  

Filtrer liste
Filtrer liste
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)

Årsrapport 2020

De nasjonale forskningsetiske komiteene markerte sitt 30-årsjubileum med en rekke digitale arrangementer. I løpet av året begynte to av komiteene et omfattende arbeid med revidering av retningslinjer. For øvrig har pandemien selvsagt påvirket arbeidet, men ikke innvirket vesentlig på måloppnåelsen.

Årsrapport 2019

Research Integrity In Norway (RINO) presentert på verdenskonferansen i Hong Kong og ALLEAs European Code of Conduct for Research Integrity (2017) i norsk oversettelse. Her er forkortet årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Du finner lenke til fullstendig rapport under.

Årsrapport 2018

Videre arbeid med ny forskningsetikklov, ny personopplysningslov og nytt mål- og resultatstyringssystem (MRS). Her er De nasjonale forskningsetiske komiteenes årsmelding for 2018.

Årsrapport 2017

Årsmelding for De nasjonale forskningsetiske komiteene 2017.

Årsrapport 2016

Årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Årsrapport 2015

Årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Årsrapport 2014

Årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Årsrapport 2013

Årsrapporten følger krav angitt i Forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning §11. Rapporten gjelder for alle komiteer og utvalg. Se eget punkt om Granskingsutvalgets anonymiserte årsmelding.