Revisjon av NENTs retningslinjer: Høring og høringssvar

Her finner du høringen og høringssvar til revisjon av Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi, 2023.

31. mars i år sendte NENT en revidert versjon av Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi på høring. Komiteen mottok 24 høringssvar. Du finner høringsnotat, høringsbrev og høringssvar her.

Les mer om revisjonen her.

Høringsbrev NENT retningslinjer.pdf

Høringsnotat NENT retningslinjer.pdf

Høringsinstanser NENT retningslinjer.pdf

Høringssvar:

Bioteknologirådet

Det norske videnskaps-akademi

FFA

Forskerforbundet

HVL

Høgskolen i Østfold

Høyskolen Kristiania

IFE

NEM

NESH

NIBIO

NMBU

Nordlandsforskning

NT-fak UiT

NTNU IV

OsloMet

Redelighetsutvalgene UiO

Skjelettutvalget

TN UiS

UiO

Universitetet i Agder.pdf

Universitet i Bergen

USN

Veterinærinstituttet