Møte i NENT 22. november, 2023

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi. Utdrag fra agendaen: Revisjon av retningslinjer. Forskningsetisk ressurs om KI.

Tid: 10:00 - 16:00
Sted: Kongens gate 14, Oslo
Til stede: Hallvard Fossheim (leder), Kristine Gismervik, Gorm Johansen, Fred Espen Benth, Sissel Beate Rønning, Michaela Aschan, Jim Tørresen
Forfall: Jørn Paus, Anders Goksøyr, Siri Granum Carson, Hanne Pernille Gulbrandsen, Ågot Aakra, Boris Balakin, Elisabeth Strand Vigtel
Referent: Thomas Østerhaug

Agenda 

1 - Konstituering av møtet

Innkalling ble godkjent.

Ingen saker reiste spørsmål om habilitet.

Det var ingen saker til eventuelt.

2 - Runde rundt bordet

Medlemmene orienterte om forskningsetisk relevante nyheter ved egen institusjon.

3 - Revisjon av retningslinjer

Retningslinjene er revidert på bakgrunn av innspillene som kom i forrige møte. Komiteen diskuterte det nye utkastet med sikte på å lande en enighet. Det ble minnet om at retningslinjene er et dynamisk produkt, og at nye forslag ikke bør komme nå, men at vi innfører en rutine for å samle nye innspill med tanke på neste revisjon.

Det kom forslag om å kutte delen med utvalgte temaer, siden det meste som sto der nå er flyttet inn i hovedteksten. Det er i så fall viktig å ivareta temaer som klima og KI på andre måter. Som tiltak ble det bestemt å skrive inn et nytt avsnitt i innledningen, å utvide retningslinje 3 til å omfatte mer enn å bevare biologisk mangfold og å lenke til alle relevante produkter fra komiteene. Dagsaktuelle temaer kan også løftes på andre måter, f.eks. i forbindelse med lanseringen av retningslinjene.

Leder og sekretariatsleder fikk mandat til å ferdigstille retningslinjene på bakgrunn av det vi ble enige om i møtet. Retningslinjene sendes på e-post til komiteen for godkjenning, fortrinnsvis før jul.

4 - Møteplan og institusjonsbesøk 2024

Møte 1 blir 20. mars, dagen etter årskonferansen.

Møte 3 blir i tilknytning til forskningsetisk forum (dato er ikke satt, men sannsynligvis i midten av september)

Møtedatoer for møte 2 og 4 avklares etter doodle.

Institusjonsbesøk:

Jørn Paus har tidligere foreslått å besøke Herøya industripark. Sekretariatsleder tar kontakt for å avklare om det fortsatt er aktuelt og hvilket møte besøket bør legges til.

5 - Forskningsetisk ressurs om KI

På forrige møte ble det foreslått å utarbeide forskningsetiske retningslinjer, en veileder eller lignende om kunstig intelligens. NENT diskuterte hva slags ressurser som er mest hensiktsmessig å jobbe fram og hvordan.

Forslag som kom fram i møtet:

  • lage uttalelser eller andre ressurser basert på konkrete problemstillinger
  • oppsøke KI-miljøer for å få innblikk i hvilke problemstillinger de møter
  • få oversikt over KI-retningslinjer som allerede er utviklet av ulike institusjoner
  • ta kontakt med forlag og tidsskrifter for å jobbe konkret med spørsmål knyttet til KI og publisering
  • arrangere åpne møter/webinarer
  • sette ned en gruppe i NENT for å jobbe med KI, ev. på tvers av FEK
  • samarbeide med andre komiteer og utvalg, f.eks. om antologi

6 - Orientering fra sekretariatet

Det var SU-møte 23. oktober. Kunstig intelligens og urfolk og nasjonale minoriteter ble valgt til felles temaer for FEK i 2024.