Bruk av forsøksdyr i Norge

Revidert uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi til Landbruksdepartemenetet

Fra: NENT

Til: Landbruksdepartementet, 14.03.2005

Oversendelse av NENTs uttalelse om bruk av forsøksdyr i Norge

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har behandlet spørsmålet om bruk av dyr til forskningsformål.

LDs St. meld. nr. 12 (2002-2003) Dyrehold og dyrevelferd har vært viktig bakgrunnsmaterial i denne sammenheng.

Komiteen har diskutert de ulike etisk relevante sider ved bruk av forsøksdyr og holdt høringer med eksperter og offentligheten.

De forskningsetiske komiteer arrangerte et åpent møte om temaet 25. november 2004.

Under møtet den 15. februar 2005 ble den endelige versjonen av NENTs uttalelse om saken vedtatt.

Komiteen kommer med en rekke konkrete anbefalinger som er relevante for Departementets arbeid. Vi har herved gleden av å oversende en kopi av uttalelsen til informasjon. NENT stiller gjerne opp til videre diskusjon og ber om å bli holdt orientert om eventuelle planer for oppfølging.

Bruk av forsøksdyr i Norge