Årsmeldinger NESH

Her finner du årsmeldinger fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Den første meldingen ble gitt i 2018.

Årsrapporter fra De nasjonale forskningsetiske komiteene finnes her