Referater fra møter i Skjelettutvalget

Her finner du referater fra møter i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget).

Filtrer liste
Filtrer liste
 • (4)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (4)
 • (2)
 • (4)
 • (4)
 • (4)
 • (8)
 • (5)
 • (3)
 • (4)

Referat fra møte 13. februar 2023

Fra agendaen: Institusjonsbesøk og dialogmøte med De schreinerske samlinger (DSS), kartlegge institusjoners repatrieringspolicy, oppdatert henvendelse om undersøkelser av skjeletter på Sanna, Helgeland.

Referat fra møte i Skjelettutvalget 30. november, 2021

Møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) 30. november, 2021. På agendaen sto blant annet møte med Kulturhistorisk museum i Oslo (KHM), erfaringer etter repatrieringsseminar og planlegging av aktiviteter for 2022.

Referat fra møte i Skjelettutvalget 21. september, 2021

Møte i Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) 21. september, 2021. På agendaen: Revisjon av forskningsetisk veileder, Sak 2021/118 - Henvendelse angående osteologiske undersøkelse av skjeletter fra Nikolaikirken, Innspill til FBIB-artikler for skjelettfeltet, Innspill til faglig prioriterte temaer for 2022

Referat fra møte i Skjelettutvalget 23. juni, 2021

Møte i nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) 23. juni, 2021. På agendaen: Sak 2021/80 - utstilling av menneskelige levninger i «Arv».

Referat fra møte i Skjelettutvalget 11. mai 2021

Møte i nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) 11. mai, 2021. På agendaen: Sak 2021/64. "Sporing av Osebergkvinnens opphav", sak 2021/56: "Etnisitetsbedømmelse av en stenalderskalle fra Finnmark", revisjon av forskningsetisk veileder, FEK strategi 2021-2025.