Hopp til hovedinnhold

Utprøving av nytt smertestillende preparat i mennesker

[Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

Et legemiddelfirma har utviklet en ny formulering av et sterkt smertestillende preparat i morfingruppen. Denne formuleringen gjør at man kan dosere preparatet to ganger om dagen, noe som ikke var mulig med denne substansen tidligere. Hensikten er å bruke preparatet ved kronisk smerte, enten ved kreft eller ved langvarig smerte som ikke er relatert til kreft. Det er behov for forskjellige substanser med sterk smertelindrende virkning idet pasienter reagerer forskjellig på preparatene. Et tydelig særpreg ved smertebehandling med morfinlignende substanser er at det er veldig stor variasjon i dosebehovet fra pasient til pasient. Dosene blir derfor titrert til man finner en god balanse mellom virkning og bivirkning. Under denne opptrappingsperioden  har pasienten alltid tilgang på ekstra smertemedisin (rescue medisin) for å kunne kontrollere smertene. Men før man starter behandling med morfin analgetika eller opioider, har man vanligvis prøvd ut svakere smertestillende tabletter som Paracetamol eller ikke-steroide, antiinflammatoriske midler (NSAIDS), ofte i kombinasjon med f eks kodein. Hos pasienter som lider av f eks artrose (slitasjegikt), vil man vanligvis fortsette behandlingen med disse når man bruker morfinanalgetika. Det vil også gjelde for en rekke kreftpasienter og ryggpasienter.

En forskergruppe bestemte seg for å gjøre en systematisk review av dokumentasjonen for det nye preparatet. Man fant 9 artikler hvorav 3 ble ekskludert pga lav studiekvalitet, igjen stod 6 randomiserte, kontrollerte studier som hadde inkludert i alt 1500 pasienter, de fleste med kronisk smerte uten kreft, alle voksne og samtykkekompetente. Alle studiene var støttet av det farmasøytiske firmaet som hadde utviklet preparatet. I tabellen (PDF-fil) er det informasjon om design, studiedeltakere, intervensjon og funn. Drøft forskningsetiske problemer knyttet til informasjonen i tabellen.

VAS: Visual analog sale, ATC: around the clock therapy, CLBP: chronic low back pain, OA: osteoarthritis, DB: double blind . 24 h doses are reported, administered bid. The # of patients discontinued is during double blind treatment.Sample estimation refers to total number