Vennligst lukk øynene

Om hvordan dårlig opptrening av testadministrator kan introdusere bias.

[Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

I forbindelse med en multisenterstudie av opioidebruk blant pasienter på sykehjem, ble alle deltakernes kognitive funksjon testet med Mini-mental State Examination (MMSE). Ved analyse av data viste det seg at pasienter ved ett senter skilte seg ut med svakere poengsum/kognitivfunksjon målt ved MMSE. Forskerne tok dermed en nærmere kikk på MMSE skjemaene fra dette sykehjemmet og fant at pasientene der hadde skåret svært dårlig på en oppgave der en figur skal kopieres ved tegning. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at personen som hadde utført MMSE på dette sykehjemmet hadde gitt pasientene oppgave 18 rett før tegneoppgaven. I oppgave 18 viser tester pasienten er ark der det står ”lukk øynene dine”. Testadministrator hadde imidlertid ikke fått med seg at pasienten skulle åpne øynene igjen før tegneoppgaven skulle gjennomføres. En sammenlikning av MMSE-testene uten spørsmål 20 (tegning) viste at pasientene ved dette sykehjemmet hadde tilsvarende kognitiv funksjon som ved de andre. Det var derfor for dårlig opptrening av testadministrator som introduserte bias i studien og kun årvåkenhet hos forsker som avdekket dette.

Relaterte ressurser: Bias