FBIB - FORSKNINGSETISK BIBLIOTEK

Uavhengighet

Om tema-artiklene

Forskningsetisk bibliotek (FBIB) har som formål å bidra til refleksjon og debatt om forskningsetiske spørsmål. Hovedmålgruppen er undervisere og studenter, men håpet er at FBIB også kan være til hjelp og nytte for andre.