FBIB - FORSKNINGSETISK BIBLIOTEK

Uavhengighet

Om tema-artiklane

Forskningsetisk bibliotek (FBIB) har som formål å bidra til refleksjon og debatt om forskingsetiske spørsmål. Hovudmålgruppa er undervisarar og studentar, men håpet er at FBIB òg kan vere til hjelp og nytte for andre.