The Tuskegee Syphilis Experiment (2013)

DOKUMENTAR. Syfilisforskning på svarte menn uten samtykke eller informasjon.