Forskningsetisk forum 2016

Ny forskningsetikklov, interessekonflikter og uredelighet var temaer på Forskningsetisk forum 2016. Presentasjoner og oppsummering er lenket i teksten under.

Les oppsummeringen fra forumet her: Ny forskningsetikklov, interessekonflikter og uredelighet

Tid: Tirsdag 13 september 2016, klokken 10:00 - 16:00
Sted: Litteraturhuset, Oslo

Program

10:00-10:10: Velkommen!

Ny forskningsetikklov
10:10:10:40: Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, orienterer om forslaget til lov om organisering av forskningsetisk arbeid.

Interessekonflikter
Hva betyr uavhengighet på forskningsinstitusjonene i dag?
Hvordan håndterer institusjonene interessekonflikter?
Hvem har ansvar for å sikre uavhengighet og åpenhet i forskning?
10:40-11:00: Charlotte Haug, tidligere redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening

11:00-11:20: Ingrid Bay-Larsen, Nordlandsforskning

11:20-11:40: Spørsmål og diskusjon

11:40-12:15: Lunsj

Redelighet, uredelighet og diskutabel forskningspraksis
Hvordan fremme vitenskapelig redelighet på institusjonene?
Kan man være bare litt uredelig?
Hvordan bør institusjonene håndtere ulike forskningsetiske saker?
12:15-12:35: Anne-Hilde Nagel, UiB

12:55-12:55: Rune Nydal, NTNU

12:55-13:15: Spørsmål og diskusjon

13:15-13.30: Pause

13:30-15:00: Workshops

Opplegg for medlemmer i forskningsetiske utvalg: Casediskusjon i grupper

Hvordan håndteres en sak som inkluderer både spørsmål om vitenskapelig uredelighet og andre forskningsetiske spørsmål på institusjonene?

Oppsummering som pdf.

Opplegg for undervisere i forskningsetikk: Gruppediskusjon

Utvikling av undervisningsressurser: Kartlegging av behov og erfaringsutveksling

Spørsmål til diskusjon:
(1) Hvilke ressurser på www.etikkom bruker du i undervisningen? (For eksempel:
Forskningsetisk bibliotek (FBIB), miniguide for undervisere, Forskningsetiske
retningslinjer, komiteens uttalelser, antologiene)
(2) Hvilke områder/emner av forskningsetikken er mest aktuelle å bruke i
undervisningen? (Se vedlagte emneoversikt på FBIB)
(3) For hvilke områder/emner er det behov for mer tilrettelagt materiale?
(4) Ser du et behov for et e-læringsopplegg i forskningsetikk?
(5) Hvilken rolle mener du De nasjonale forskningsetiske komiteene bør ha ved
opplæringen i forskningsetikk?

Oppsummering som pdf.

15:00-15:30: Oppsummering fra gruppene og avslutning i plenum

15:30-16:00: Fingermat og forfriskninger