Vil drive voksenopplæring

Torkel Brekke, professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, har bestemt seg for at han skal publisere sine neste artikler i Open Access.

Bilde av Torkel Brekke
Open Access gjør kunnskapen mer tilgjengelig, påpeker Torkel Brekke.
Omslag av bladet forskningsetikk nr 1 2015
Forskningsetikk nr. 1, 2015 Magasinet Forskningsetikk er et fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Han tror fritt tilgjengelig forskning blant annet kan bidra til «voksenopplæring» innenfor de samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagene.

– Mange har en oppfatning av at det ikke finnes «ordentlig» kunnskap innen for eksempel religion og politikk, som jeg driver med. Derfor er det fritt fram til å påstå hva man vil, sier Brekke.

– Jeg har et medansvar for å gjøre tilgjengelig kunnskapen på feltet, og dermed unngå at synsing og feiloppfatninger blir reprodusert. OA vil gjøre det lettere å gå inn i en debatt og vise til kunnskapen som finnes. For eksempel kan jeg sende journalister lenker til vitenskapelige artikler, illustrerer han.

For lite bevisst

Brekke innrømmer at han hittil har vært for lite bevisst på å velge OA-løsninger og tror det er betegnende for forskere innen humaniora og en del av samfunnsfagene.

Tidligere i år deltok han på et stort seminar ved Universi-tetet i Oslo om forskningspublisering, blant annet med fokus på OA. Brekke mener slike seminarer og debatter er viktige.

– Den akademiske friheten er ekstremt vid i Norge, så det er vanskelig å tvinge gjennom OA. Derfor må man sette temaet på agendaen og jobbe med bevisstgjøring, mener han.