Lager sitt eget "ResearchKit"

Oslo universitetssykehus er i gang med å utvikle et eget app-system for både diagnostisering, behandling og forskning.

Bilde av Arve Kaaresen i gangen på Rikshospitalet.
Arve Kaaresen bidrar i utviklingen av et rammeverk som ligner ResearchKit
omslag forskningsetikk nummer 2 2015
Forskningsetikk nr. 2, 2015 Magasinet Forskningsetikk er et fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

ResearchKit er absolutt interessant, men vi jobber med et tilsvarende system, PasApp, som skal kunne brukes på alle typer mobiler og pc'er. Vi ønsker å nå den brede masse. Dermed unngår vi også den potensielle skjevheten som følger med at bare iPhone-brukere kan svare, påpeker Arve Kaaresen.

Han er seksjonsleder ved Seksjon for innovasjon og arkitektur ved sykehusets IKT-avdeling.

I likhet med Apples ResearchKit er PasApp en plattform for utvikling av nye apper. Forskere og behandlere skal selv kunne designe appene, og det skal være lett å ta dem i bruk. PasApp skal etter planen lanseres i løpet av 2016.

Sikkert som bank-ID

– Vi planlegger å bruke dette i mange sammenhenger, fra spørreskjemaer til målinger av for eksempel blodtrykk og insulinnivå og undersøkelser av tarmen. Tanken er at appene skal kunne brukes som verktøy både i diagnostisering, behandling og forskning, forteller Kaaresen.

Han understreker at de har jobbet mye med å ivareta personvernet i forbindelse med utviklingen av PasApp.

– Vi skal lage et rammeverk og en infrastruktur som tilfredsstiller myndighetenes krav til sikkerhet, sier han.

– Vi bruker samme type sikkerhets­mekanismer som bank-ID. Dette er allerede i bruk i Min journal som er sykehusets web-applikasjon for pasienter. Det har vært litt vanskeligere å få til et godt nok system på mobil, men om kort tid vil det være på plass, mener Kaaresen.