omslag forskningsetikk nummer 2 2015

Forskningsetikk nr. 2, 2015

Skjeletter skal fram i lyset.

Hvor mye skal man forske på menneskelige levninger? Hvordan skal man forske på sosiale medier eller med mobil som verktøy?

Magasinet Forskningsetikk er et fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

I dette nummeret kan du lese om samlingene med menneskelige levninger ved svenske og norske museer. Skjelettene og kraniene har forhistorier knyttet til gravplyndring, rasistisk forskning og konflikt med urbefolkning. Nye forskningsmetoder byr på nye muligheter, og et viktig spørsmål i dag er hvor mye man skal forske på levningene.

Du kan også lese om utfordringer rundt forskning på sosiale medier, og om mobilen som kan bli medisinske forskeres viktigste verktøy i framtida. I tillegg skriver vi om forskere som jukser med fagfellevurderingene, og forskere som vil manipulere klimaet. Vi forteller også om initiativet for å få til et nordisk samarbeid om vurdering av legemiddelstudier.

Institusjonsbarn ble forsøkspersoner

Legen og forskeren Albert M. Kligman gjorde alltid som han ville. Det fikk barn og unge på ulike institusjoner bokstavelig talt merke på kroppen.

Gode epler og forskningsetikk

Hva bruker du mobiltelefonen din til? Spille CandyCrush? Sjekke e-poster? Eller drive medisinsk forskning fremover?

Vil sette på bremsene

– Når problemene hoper seg opp, vil også politikere og forvaltere innse at noe må gjøres, sier Matthias Kaiser.

Sjokkert over saken

– Ansvaret ligger hos de som jukser, og vi skal være glade for at dette er oppdaget, sier Glenn Haugeberg.

Flere falske fagfeller

BioMed Central (BMC) trakk nylig tilbake 43 artikler etter avsløring av falske vurderinger. Er de vitenskapelige tidsskriftenes filter rustet for dagens utfordringer?

Grublet over gråsoner

De store gråsonene knyttet til personvern og Internett kan hindre nyttig og interessant forskning, mener Niamh Ní Bhroin. Hun tror erfaringsutveksling er veien å gå.

Forskere bør ikke tyvlytte på Internett

Sitter vi og snakker med en venn på kafé, forventer vi ikke at en forsker som overhører samtalen, skal bruke den i forskningen sin. Men hva med kommentarer på Facebook, eller Twitter-meldinger?

Vil bygge nordisk etikkbro

Den globale konkurransen om å tiltrekke seg legemiddelstudier er sterk. Én felles nordisk komité for etisk godkjenning av slike studier kan bidra til å gjøre Norden til en mer attraktiv region.

Lager sitt eget "ResearchKit"

Oslo universitetssykehus er i gang med å utvikle et eget app-system for både diagnostisering, behandling og forskning.

Tyvstarter testingen

Hilde Lovett i Teknologirådet tror ResearchKit kan bidra til flere kliniske studier på bruk av mobil helse­teknologi. Selv tester hun ut hjerte- og karstudien.

Mer medisinsk forskning med mobilen

Smarttelefoner og nettbrett kan gjøre det mye lettere å rekruttere deltagere til medisinsk forskning. Men kan deltagerne være trygge på at de forblir anonyme, og får forskerne representative data?

Vil spare samlingen

– Vi må ikke ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å ta stilling til om dette materialet er noe de er interessert i å forske på eller ikke, sier Jan G. Bjålie.

Skjelettene skal fram i lyset

Kranier og skjeletter ble plyndret, byttet bort og kjøpt og solgt. Kortskaller og langskaller ble kategorisert. Så ble de stuet bort og glemt. Nå dukker skjelettene i Sverige opp igjen. Hvilken skjebne skal de få?

Leder: Hemmligheter i offentlighetens tid

Da jeg var tenåring, var dagboken med mine hemmeligheter av ymse slag gjemt bort så godt det lot seg gjøre på rommet mitt. Jeg ville ikke at noen skulle snoke i den og fortelle andre om mine betroelser.

Gransking av en ulykke

Den anerkjente, nederlandske sosialpsykologen Diederik Stapel fabrikkerte data i mange år. Denne boka formidler hans totalhavari som forsker og forsøk på å forstå seg selv.