Tyvstarter testingen

Hilde Lovett i Teknologirådet tror ResearchKit kan bidra til flere kliniske studier på bruk av mobil helse­teknologi. Selv tester hun ut hjerte- og karstudien.

Bilde av Hilde Lovett som går tur med mobilen i handa.
Hilde Lovett bruker appen MyHeartCounts til å registrere blant annet fysisk aktivitet.
omslag forskningsetikk nummer 2 2015
Forskningsetikk nr. 2, 2015 Magasinet Forskningsetikk er et fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Lovett leder Teknologirådets prosjekter om mobil helse og velferdsteknologi. For å undersøke hva nordmenn kan ha i vente, har hun regi­strert seg som deltager i studien MyHeartCounts i regi av Stanford University. Lovett registrerte seg med en gang appen kom, men denne muligheten er i ettertid blitt stengt for folk som ikke er bosatt i USA.

Gjennom spørreundersøkelser og fysiske oppgaver skal forskerne kartlegge mer detaljert hvordan livsstil og aktivitet henger sammen med risikoen for hjerte- og karsykdommer.

I flere uker har Lovett latt forsknings-appen på mobilen registrere alt fra søvn og aktivitet til puls og blodtrykk. Hun har svart på spørsmål om blant annet alder, høyde og vekt og gjennomført en enkel gå-test. Etter tre måneder gjentar prosedyren seg.

Flere og raskere studier

– Jeg synes det er interessant å bidra med data til forskning. Samtidig får jeg tilbakemelding om egne registreringer og målinger, i form av en risikovurdering og skreddersydde tips til hvordan jeg kan bedre helsa, sier Lovett.

Teknologirådet jobber med mobil helseteknologi, som selvtesting og oppfølging via mobilen. Lovett understreker at det er viktig at denne tekno­logien blir brukt på en forsvarlig og god måte.

– Hittil er det få kliniske studier på området. Jeg tror mobile forskningsplatt­former som ResearchKit vil øke både antall studier og tempoet på studiene og dermed raskere gi svar på hvor tekno­logien kan være nyttig eller hvor den ikke er nyttig, sier Lovett.

Må ta personvernet på alvor

Hvis forskning via ResearchKit blir aktuelt også i Norge, må forskningsinstitusjonene vise at de tar personvernet på alvor for å oppnå tillit, mener hun.

– Det må for eksempel gå tydelig fram hvordan dataene brukes og eventuelt deles videre. Dataene må også lagres på en sikker måte, påpeker Lovett.

– Samtidig er det viktig at hele befolkningen i utgangspunktet har mulighet til å delta i studiene. Det betyr at forsknings­plattformer må utvikles til andre mobiltelefoner enn iPhone.